Montessori House Malbork

Witamy w przedszkolu!

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych."

Maria Montessori
Montessori House Malbork

MOJA PASJA I MONTESSORI

Przedszkole Montessori House w Malborku powstało z wielkiej nauczycielskiej pasji do mądrego kierowania edukacją dzieci w najlepszy z możliwych sposobów. Z 20-etniego doświadczenia pedagogicznego i nieustannego doskonalenia zawodowego wybrałam pedagogikę M. Montessori. Przez całe 20 lat szukałam alternatywy dla nauczania i kierowania rozwojem dzieci, w taki sposób, aby dzieci same chciały być odkrywcami tajemnic dnia codziennego i całego wszechświata. Wszystko na czym mi zależało odkryłam w pedagogice Montessori.

Montessori House Malbork

...TROCHĘ WIĘCEJ O MONTESSORI

W pedagogice Montessori są wyraźne moralne i etyczne zasady i granice, które stawiamy dziecku, tu jest edukacja bez oceniania, tu jest ogromna indywidualizacja i akceptacja każdego dziecka takim jakie jest, wreszcie szacunek i zrozumienie potrzeb każdego dziecka. Obserwacja dziecka, która ma na celu zrozumieć dziecięcy świat i rozwijać go w naturalny sposób. Pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb w kolejnym okresie rozwoju, ogromna samodzielność dzieci i serdeczność kadry.

Montessori House Malbork

MIEJSCE WYMARZONEGO DZIECIŃSTWA

Przedszkole, w którym tak urządzamy otoczenie, aby było przyjazne dziecku, tak jak przyjazny jest rodzinny dom, tak naturalne i przyjazne jest otoczenie w klasie montessorianskiej.

Misją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotowują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte na wykorzystaniu pedagogiki dr Marii Montessori, w atmosferze wzajemnego szacunku i we współpracy
z rodzicami.

Montessori House Malbork

DOBRE DLA MNIE, BYĆ MOŻE I DLA CIEBIE

Przedszkole stworzyłam dla swojego dziecka, które ma na imię Antosia oraz dla Twojego dziecka, bo chcę im dać najlepszy start w życie, wyposażyć w wartości, dać solidne fundamenty, na których będą budowały swoje marzenia.

Dzieci w edukacji montessoriańskiej są ukierunkowane na własny rozwój, potrafią nim same kierować, nigdy nie usłyszą od nauczyciela, że zrobiły coś źle, niewłaściwie. Nauczyciel prezentuje pomoce i udziela instrukcji, zachęca do pracy, ale nie zmusza. Obserwuje i wyciąga wnioski , rozwija wewnętrzny potencjał każdego  dziecka.

Montessori jest w pewnym stopniu moją ucieczką od konwencjonalnych metod nauczania, szukaniem najlepszego wychowania i najlepszej edukacji dla dzieci.

To co dla nas jest najważniejsze to radość dziecka z wykonanej przez siebie pracy, to co gwarantujemy, to najlepsze przygotowanie dziecka do życia i szkoły.

„Dziecko nie musi robić co chce, ale musi chcieć tego co robi” – Maria Montessori

Montessori House Malbork

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo- techniczne

Cykliczne zajęcia warsztatowe, które pozwalają dzieciom na samodzielne działanie, na wykonywanie zadań, eksperymentów, poznawanie, doświadczanie sensoryczne. Zajęcia pozwolą dostrzec dziecku różnice w wysokości, średnicy, wielkości i kształcie różnych pomocy i przedmiotów, tym samym przygotują do nauki matematyki. W czasie zajęć nauczyciel będzie wykorzystywał  narzędzia TIK.

W ramach zajęć odbędzie się 5 wyjazdów do Oceanarium i Centrum Nauki w Trójmieście.

WYMIAR ZAJĘĆ : 2 godziny tygodniowo

CEL ZAJĘĆ : zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi, wprowadzenia w świat matematyki, odkrywanie i poszerzanie zainteresowań dzieci otaczającym nas światem, dostrzeganie zależności, wykorzystywanie technologii komputerowej do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Pomoce do zajęć

Przedszkole wyposażone jest w 14 tabletów dla dzieci, tablicę multimedialną, rzutnik, programy interaktywne, 7 mikroskopów, DVD, telewizor. Do dyspozycji dzieci jest ogród oraz książki popularno-naukowe, przyrodnicze.

Nauczyciel ma do dyspozycji zakupione pomoce zakresu edukacji matematycznej, sensorycznej, kosmicznej, przyrodniczej  zgodnie z metodą Montessori.

JĘZYK ANGIELSKI

Nasze przedszkole jest dwujęzyczne. Język angielski towarzyszy dzieciom codziennie. Co najmniej dwie godziny każdego dnia dzieci pracują na materiale językowym, regularnie odbywają się zajęcia na elipsie (w kręgu) oraz zabawy słowno-ruchowe z wykorzystaniem
j. angielskiego.
Po pełnym okresie adaptacji dziecka w placówce oraz procesie osłuchania się z językiem, wprowadzamy język angielski w poszczególnych porach dnia, np.: przy posiłkach, zabawach na podwórku, samoobsłudze itp. Taki system pozwala dziecku na opanowanie języka w ciągu trzech lat nauki w naszym przedszkolu. Dzieci potrafią nazywać części ciała, przedmioty z najbliższego otoczenia, śpiewają piosenki, potrafią zainicjować prosty dialog .
Przedszkole dysponuje odpowiednimi pomocami do nauczania języka angielskiego, miedzy innymi: programem, tablicą multimedialną, interaktywną ścianą do nauki języka. Oferujemy indywidualne karty, materiały dla każdego dziecka.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

W naszym przedszkolu nauczyciel logopeda pracuje 4 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się grupowo w ramach profilaktyki i kształcenia dobrych nawyków logopedycznych oraz indywidualnie w przypadku zaburzeń rozwoju mowy lub wad wymowy. Rozwój mowy dziecka ma ścisły związek z rozwojem jego osobowości i świadomości.
Rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z logopedą.
Przedszkole dysponuje pomocami do prowadzenia zajęć logopedycznych, profesjonalnymi programami, narzędziami, pomocami logopedycznymi.
Przedszkole współpracuje z PPP w Malborku.

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Trzy godziny dodatkowych zajęć wspierających rozwój dziecka prowadzonych przez specjalistę. Nauczyciel terapeuta rozwija u dziecka opóźnione funkcje, pracuje z dzieckiem indywidualnie w celu wyćwiczenia opóźnionych funkcji.
Przedszkole dysponuje pomocami wykorzystywanymi w terapii sensorycznej, terapii ręki. W placówce znajduje się basen z kulkami z podświetlanym dnem, panele sensoryczne. Terapeuta wykorzystuje narzędzia TIK.
Przedszkole współpracuje z PPP w Malborku.

ZAJĘCIA Z PSAMI

Zajęcia z psami w wymiarze dwóch godzin w tygodniu polegają na zabawach, obcowaniu dzieci z wyszkolonymi psami. Zajęcia mają na celu uwrażliwianie dzieci, dostrzeganie potrzeb zwierząt, uczenie obowiązkowości w stosunku do podopiecznych oraz szacunku do nich.
Zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości, uatrakcyjniają pobyt w przedszkolu. Zajęcia wpływają na rozwój stanu fizycznego, emocjonalnego i społecznego u dziecka.
Nasze psy to zrównoważone, wyszkolone zwierzęta, wykorzystywane do dogoterapii.
Szczególnie polecane dla dzieci ze SPE.

ZAJĘCIA NA BASENIE

Proponujemy 37 zajęć na basenie w ciągu 10 miesięcy roku przedszkolnego. Zajęcia na basenie odbywają się z instruktorem pływania dla dzieci.
Dojazd dzieci na basen i z powrotem realizujemy dzięki wynajętemu autokarowi z uprawnieniami do przewożenia dzieci.
Pobyt na basenie to lekcje nauki pływania, oswojenie dzieci z wodą, zasady postępowania w wodzie, zabawy i ćwiczenia w wodzie mające na celu korygowanie wad postawy raz prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo mają na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci teatrem, wprowadzania dzieci w świat sztuki. W czasie zajęć dziecko odgrywa rożne role, wypowiada się za pomocą gestu, mimiki, słowa, tańca, śpiewu. Każdego dnia przedszkolak odkrywa w sobie uzdolnienia. Zajęcia teatralne przede wszystkim rozwijają kreatywność, spontaniczność, umiejętność wyrażania siebie poprzez sztukę . Zajęcia bardzo bogate w formę i metody pracy są uwielbiane przez wszystkie dzieci. Podczas zajęć dzieci opracowują przedstawienia dla swoich rodziców, dziadków i najbliższego otoczenia, uczą się komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pracują zgodnie w grupie i całym zespole.

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Zajęcia w wymiarze godziny w tygodniu mają na celu rozwijanie u dzieci zdolności muzycznych, koordynacji ruchowej, pamięci słuchowej. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem różnych instrumentów muzycznych, dzieci potrafią odtworzyć na dzwonkach prostą melodię, wystukują rytm za pomocą grzechotek, marakasów trójkątów itp. Poruszają się w rytm muzyki, poznają klasyczne utwory wielkich kompozytorów, ilustrują muzykę ruchem, opracowują wraz z nauczycielem etiudy pantomimiczne do wybranych utworów. Zajęcia muzyczne to prawdziwa przygoda , ekspresja ruchu i radości dla dzieci. Dzieci poznają piosenki na każda okazję, próbują samodzielnie wymyślać pierwsze utwory. Taniec, ruch i śpiew są naturalną czynnością dla każdego dziecka.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Godzina zajęć w tygodniu. Zajęcia mają celu wspieranie dzieci w ogólnym rozwoju społeczno-emocjonalnym, pozwalają poprzez zabawę na naukę i akceptowanie norm społecznych, ogólnych zasad życia, pozwalają na rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji. Celem zajęć jest szukanie rozwiązań i radzenie sobie z nimi. Zajęcia uczą prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, wyrażania własnych potrzeb, wychowują dziecko w poczuciu własnej wartości i szacunku do innych.
Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi dostarczają dzieciom wiele radości, bazując na ich doświadczeniach nauczyciel-psycholog wprowadza emotikony i omawia towarzyszące temu uczucia.